Подписаться
Радомський Ігор Петрович
Радомський Ігор Петрович
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування культури професійного спілкування у майбутніх офіцерів МВС України в процесі навчання
ІП Радомський, ИП Радомский
Вінниця, 2007
252007
Теоретичні аспекти мотивації професійної діяльності
ІП Радомський
Юридична психологія та педагогіка, 40-49, 2013
32013
Професійне спілкування в юридичній діяльності
І Радомський
Історія в школі, 61-64, 2005
32005
Культура та стилі спілкування педагога, рівні розвитку культури педагогічного спілкування
ІП Радомський
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2005
32005
Самоосвіта як важлива складова самореалізації працівників органів внутрішніх справ України у професійній діяльності
ІП Радомський
Юридична психологія та педагогіка, 101-109, 2013
12013
Філософські аспекти розгляду сутності феномена самовдосконалення особистості
ІП Радомський
Юридична психологія та педагогіка, 14-19, 2012
12012
Професійне спілкування в юридичній діяльності
ІП Радомський
Вісник Національного технічного університету України "Київський …, 2006
12006
Аналіз результатів експериментального дослідження з формування культури професійного спілкування у курсантів ВНЗ МВС України
ІП Радомський
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2006
12006
Психолого-педагогічні умови формування культури професійного спілкування у курсантів ВНЗ МВС України
ІП Радомський
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2006
12006
Аспекти дослідження проблеми підготовки офіцера внутрішніх військ МВС України до спілкування, як процесу комунікативної взаємодії
ІП Радомський
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2006
12006
Особливості комунікативної підготовки у підрозділах МВС
ІП Радомський
Честь і закон, 44-48, 2005
12005
ОВОЛОДІННЯ ПРОЄКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ АНДРАГОГА
ТРС Радомський І.П.
ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА: АНДРАГОГІЧНИЙ ВИМІР, 263-273, 2021
2021
Особливості педагогічного проектування в неформальній освіті дорослих
ІП Радомський
ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ІННОВАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ …, 2021
2021
Психолого-педагогічні умови оволодіння проєктною діяльністю в процесі особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя
РІ П.
V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Особистісно …, 2021
2021
Психолого-педагогічні умови оволодіння проєктною діяльністю в процесі особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя
ІП Радомський
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2021
2021
Педагогічне проєктування як важливий елемент налагодження взаємодії освіти і суспільства
ІП Радомський
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реформа освіти в Україні …, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ДАНІЇ ТА ІЗРАЇЛІ
І Радомський
Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського …, 2021
2021
Практичні аспекти фізичної терапії та ерготерапії. Навчальний посібник
ДН А., ТА С., ГВ П., ЗО В., РІ П., СЕ У., ШВ В., ФО В., ЯМ М.
2020
Інформаційно-телекомунікаційні освітні проекти як різновид мережевого освітнього проекту
РІ П.
Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження. ІІI …, 2019
2019
Поєднання елементів формальної, неформальної та інформальної освіти в процесі педагогічного проектування навчання
Р Ігор
Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20